Polityka Prywatności

Dane osobowe oraz pliki typu „cookies”

1. Korzystając z usług świadczonych przez Serwis RafaelKino.pl Kupujący wyraża zgodę na:

1.1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego przez Serwis RafaelKino.pl w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Sklep;

1.2. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis RafaelKino.pl oraz w celach statystycznych.

2. Przy rejestrowaniu Konta bądź z poziomu strony internetowej, Kupujący wyraża zgodę na:

2.1. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w celach marketingowych i reklamy;

3. Podczas zakładania Konta Kupujący podaje następujące dane osobowe:

3.1. login – którym Kupujący będzie posługiwał się podczas korzystania z Serwisu RafaelKino.pl a który jest równocześnie adresem poczty elektronicznej.

4. W celu realizacji zamówienia, niezbędne jest podanie przez Kupującego adresu e-mail:

5. Serwis RafaelKino.pl, będący administratorem danych osobowych, i podmioty przez niego upoważnione dokonują przetwarzania danych osobowych Kupujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu.

6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne. Serwis RafaelKino.pl nie weryfikuje podanych danych osobowych (innych niż dane kontaktowe w związku z realizacją zamówienia), jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług w przypadku niepodania przez Kupującego niezbędnych danych osobowych lub podania danych nieprawidłowych lub danych nieprawdziwych.

7. Kupującemu przysługuje uprawnienie do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

8. Skorzystanie ze wspomnianych uprawnień wymaga przesłania do Serwisu RafaelKino.pl na adres poczty elektronicznej film[małpka]rafael.pl odpowiedniego żądania zawierającego wskazanie e-maila Kupującego.

9. Usunięcie Konta Kupującego jest równoznaczne z trwałym i nieodwracalnym usunięciem przez Serwis RafaelKino.pl danych Kupującego i zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych Kupującego. Niemniej, Serwis RafaelKino.pl zastrzega sobie możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Kupującego, po usunięciu Konta na ewentualne potrzeby zgłaszane przez Policję lub prokuraturę oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do chwili ich rozliczenia.

10. Kupujący wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Serwis RafaelKino.pl następujących danych technicznych i technologicznych:

10.1. adres IP;

10.2. wywołany adres internetowy (URL);

10.3. adres internetowy, z którego Kupujący przeszedł na strony Serwisu RafaelKino.pl ;

10.4. rodzaj przeglądarki, z jakiej Kupujący korzysta;

10.5. innych informacji transmitowanych protokołem http.

11. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie przez Serwis RafaelKino.pl na komputerze Kupującego informacji elektronicznych (niewielkich plików elektronicznych tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Serwis RafaelKino.pl.

11.1. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez RafaelKino.pl dostępu do tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności Usług, w szczególności:

11.1.1.1. utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej stronie wpisywać loginu i hasła;

11.1.1.2. lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Kupujących;

11.1.1.3. tworzenia statystyk;

11.1.1.4. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Kupującego;

11.1.1.5. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

11.2. Te informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Kupującego, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupującego, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupującego za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.

11.3. Kupujący ma możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Serwis RafaelKino.pl do tej informacji za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.

11.4. Kupujący ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Serwis RafaelKino.pl tych informacji elektronicznych na komputerze Kupującego.

Copyright © 2023 Rafael Film & Katoflix