Tylko powiedz każdemu

Film dla widzów od lat 12

Czas trwania: 75 min.

Dobry ksiądz? W mediach? W filmie? W kinie? W 2023 r. brzmi to jak artystyczna prowokacja! Autorką tej two rczej rewolty jest Aneta Barcik (debiut rez yserski), dla kto rej opowies c o dobrym kapłanie staje się zaledwie pretekstem do pokazania czegos znacznie waz niejszego niz pojedynczy z yciorys porządnego człowieka i księdza. Tylko powiedz kaz demu to niezwykły, elektryzujący film o pięknie z ycia według prostych, dobrych, Boz ych wartos ci.
Autorka, niezwykle barwna postac , kto ra jest jednoczes nie narratorką obrazu, przez rok towarzyszyła z kamerą ks. Robertowi, a takz e jego parafianom – małomiasteczkowej wspo lnocie bogatej w rodziny, z yjącej pełnią z ycia, zaangaz owanej w inicjatywy lokalne, wspierającej się wzajemnie, modlącej się i starającej się z yc blisko Boga. Ten s wiat istnieje naprawdę!
Film nadziei, optymizmu, ale tez tęsknoty za tym, co proste i dobre. Film „ku pokrzepieniu serc” tych, kto rzy wierzą pomimo trendo w na niewiarę. Film, kto ry potrafi zauroczyc , przytulic do serca, dodac otuchy. Jest w nim cos z terapii dla katolickiej duszy po skandalach w Kos ciele, ale tez zmasowanej fali oskarz en i atako w. Absolutnie warto wziąc w niej udział…


Copyright © 2024 Rafael Film & Katoflix